Amerikansk bingo

Amerikansk bingo
Amerikansk bingo med Gratis-ruta i mitten

Den amerikanska bingon är mycket lik den klassiska bingon. Det finns dock skillnader som är ganska små. Skillnaderna kommer dock att påverka spelet. Många tycker att det blir ett lättare spel med den amerikanska varianten. Vi ska försöka reda ut skillnaderna.

Bingons uppbyggnad

5 rutor lodrätt och 5 rutor vågrätt på varje bricka, så ser de flesta bingobrickor ut. 25 nummer som ska kryssas för, och får man en rad så får man bingo. Skillnaden mellan klassisk och amerikansk är att på den amerikanska brickan är det 24 unika nummer. Man har alltså lämnat en ruta tom i mitten, detta betyder att den redan är markerad. Rutan fungerar som en joker gör i kortspel.

75 bollarsbingo

Ser man till den amerikanska bingon så är det 75 bollar som gäller. I vissa fall så kan man spela 90 bollars, men då måste man ha en annan bricka. Man kan vinna på flera sätt och vilket som gäller bestäms alltid innan spelet börjar. Det går ofta att vinna på flera olika kombinationer i den amerikanska bingon.

Vinnarmönster

Några exempel på vinnande mönster är rader, fyra hörn, kryss och fyrkanter. Det är viktigt att man innan man börjar spela, har klart för sig vilka kombinationer som är vinnande.

  • En rad

Man ska ha 5 nummer i rad från vänster till höger. Använder man mitten så krävs fyra nummer, annars måste man ha fem stycken.

  • Fyra hörn

Alla sina hörn ska vara markerade. Här krävs alltså bara fyra nummer.

  • Kryss eller X

Här ska man få till ett kryss, eller om man vill kan man kalla det ett X, över sin bricka. Denna variant kräver minst åtta nummer. Här använder man mittenrutan automatiskt.

  • Fyrkanter

Det kan vara en inre fyrkant som ligger runt mittenrutan, då krävs åtta nummer. Om man ska ha den stora fyrkanten då krävs 16 nummer.

Detta är exempel på den amerikanska bingon. Den kan variera, men grunderna utgår från detta.