Bilbingo

Grundspelet i bilbingo är likt brittisk bingo, framförallt är spelplanerna lika. När man väl har lärt sig begreppen inom bilbingo så brukar det dock gå fort att lära sig. Spelet är ju i grunden bingo, och det är lätt att tycka om bilbingo. Man tar sin bil, åker till spelplatsen, köper ett block och spelar bingo. Tuta när man får bingo, enkelt!

Trippel

En trippel i detta sammanhang är ett spel, eller en spelomgång. Om man har ett block med 10 blad och man vill spela av hela blocket så spelar man 10 tripplar (omgångar). Varje trippel tar ungefär 15–20 minuter att spela.

Block

Ett block består av 10 blad, (spelplaner) men detta kan variera. Det påminner om ett anteckningsblock, och för varje nytt spel så byter man sida i blocket. Varje sida i blocket är identisk, det enda som skiljer dem åt är sidnumret, så att man vet vilken trippel man spelar.

Spelplan

Varje spelplan är indelad i 6 spelfält (brickor). Ett spelfält är uppbyggt med 3×9 rutor, 3 rader vågrätt och 9 lodrätt. Det finns inte nummer i samtliga rutor. Varje spelfält har alltså 27 rutor, men bara 15 av dem är markerade med nummer. Det är på de vågräta raderna som man får bingo.

Utrop

När man spelar bilbingo så ropas inte B 7 eller N 45 ut. Man ropar enbart numren. Man spelar om 1, 2 och 3 vågräta rader och för att 2 och 3 rader ska gälla måste alla raderna vara i samma spelfält. Efter ungefär halva ”trippelblocket” tar man paus.

Nummer på spelplanen

Varje spelplan har 90 markerade nummer. De är blandade med de tomma rutorna i de 6 spelfälten. Den första lodräta raden från vänster innehåller nummerserien 1-9. Andra raden har numren 10-19, tredje raden 20-29 osv. Sista raden innehåller även nummer 90. Numren är inte placerade i nummerföljd. Nummer 1 behöver alltså inte finnas i det översta spelfältet.

Regler och tips

  • Kom i tid. Var gärna på plats 30 minuter innan bingon startar.
  • Ha inga störande ljud. Skällande hundar eller skrikande barn undanbedes.
  • När man får bingo så tutar man 2 gånger och viftar med blocket. Då kommer kontrollant.
  • Ta med stolar vid bra väder. Om det är fint väder så kan man sitta på stolar utanför bilen.
  • Ta med matsäck och snacks. Normalt tar en bilbingokväll 3 timmar. Se till att ha energi.
Spela bilbingo
Bilbingo