Klassisk Bingo

Den klassiska bingon är den som de flesta kallar för Bingo. Det är en 75 bollarsbingo, vilket betyder att det inte finns andra nummer än mellan 1–75. Ibland kallas den även för skandinavisk bingo. Det här är som sagt den variant som är mest känd och otvivelaktigt den som spelas mest idag i Sverige.

B – I – N – G – O

Alla spelare har varsin bricka. Man kan spela med 2 eller flera brickor för att öka chansen till vinst. Då gäller det att hänga med i svängarna när numren ropas ut. Brickorna är kvadrater med 5 x 5 rutor. Det är alltså helt enkelt 25 numrerade rutor i en fyrkant. Numren i rutorna ligger mellan 1 och 75. Fem lodräta och fem vågräta rader. Ovanför den översta vågräta raden står det alltid B – I – N – G – O. En bokstav för varje lodrät rad. Således ropar bingoutroparen ut till exempel N 45 när numren dras. Då vet alla att man ska titta i den lodräta raden under bokstav N för att hitta nummer 45.

Markering

Duttpenna blev under 1990-talet en symbol för bingo. Det kända tv-programmet bingolotto, sålde många lotter och i programmet så användes duttpennor som blev populära. Pennan är en variant av en överstrykningspenna, med en större rund spets. Detta gör att när man ska markera det nummer som ropas ut, så behöver man bara dutta. Det blir en tydlig markering på brickan och det gör det lättare att se om man får bingo. Om man inte har en duttpenna så går det givetvis bra med vilken annan penna som helst och kryssa över numret när det ropas ut.

Vinna på bingo

Spelet pågår tills någon spelare fått BINGO. Detta sker när en spelare fått fem markerade rutor i en vågrät rad. Det kan finnas små varianter av detta, som att man fortsätter spela ett visst antal nummer. Fler spelare får då chansen till vinster och detta brukar vara ett populärt sätt att spela.

I vissa fall så gäller olika typer av fem i rad. Det kan då vara fem markerade rutor lodrätt, vågrätt eller diagonalt. Det är egentligen på gränsen till mönsterbingo som man kan läsa mer om här.  Dock är den klassiska bingon så att man ska ha fem rutor vågrätt för att få BINGO.